รายชื่อเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร ที่อยู่

เมื่อ: 7 พ.ย. 2559, 22:07 จำนวนผู้เข้าชม: 874 ครั้ง

ข้อมูลรายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่
อบจ.ชม. http://www.chiangmaipao.go.th
ทน.เชียงใหม่ http://www.cmcity.go.th
ทม.แม่เหียะ http://www.maehia.go.th/
ทม.เมืองแกนพัฒนา http://www.muangkaen.go.th
ทม.ต้นเปา https://th-th.facebook.com/prtpcity
ทม.แม่โจ้ http://www.maejocity.go.th/home.php

รายชื่อเทศบาลในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ทต.หนองป่าครั่ง http://www.nongpakhrang.go.th
ทต.ช้างเผือก http://www.changpuak.org/
ทต.หนองหอย http://www.nonghoicm.go.th/
ทต.ฟ้าฮ่าม http://www.fahaam.go.th/
ทต.สุเทพ http://www.suthep.go.th/
ทต.ป่าแดด http://www.padad.go.th/
ทต.ท่าศาลา http://www.tazala.go.th
ทต.สันผีเสื้อ http://www.sanphisua.go.th/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอจอมทอง
ทต.จอมทอง http://www.chomthong.org/
ทต.ดอยแก้ว https://www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลดอยแก้ว-อำเภอจอมทอง-จังหวัดเชียงใหม่/551250168257433
ทต.บ้านแปะ http://www.banpae.org/
ทต.บ้านหลวง http://banloung.go.th
ทต.สบเตี๊ยะ http://www.soptia.go.th/
ทต.แม่สอย http://www.maesoi.org/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอแม่แจ่ม
ทต.แม่แจ่ม http://www.maecheam.go.th/
ทต.ท่าผา http://www.thapa-cm.go.th/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอเชียงดาว
ทต.เชียงดาว http://www.chiangdaocity.go.th/
ทต.เมืองงาย https://www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลเมืองงาย-อำเภอเชียงดาว/333561026811596
ทต.ปิงโค้ง http://pingkhong.igetweb.com/
ทต.ทุ่งข้าวพวง http://www.tkpm.go.th/
ทต.เมืองนะ https://th-th.facebook.com/maena.org
ทต.พระธาตุปู่ก่ำ http://www.pookham.com
ทต.แม่นะ https://www.facebook.com/maena.org

รายชื่อเทศบาลในอำเภอดอยสะเก็ด
ทต.ดอยสะเก็ด http://www.tambondoisaket.org/
ทต.สง่าบ้าน https://th-th.facebook.com/sangabaan
ทต.เชิงดอย http://www.cheongdoi.go.th/
ทต.ลวงเหนือ http://www.loungnuae.go.th
ทต.สันปูเลย http://www.splmu.go.th
ทต.แม่โป่ง http://www.maepong.go.th
ทต.ป่าเมี่ยง http://pamiang.go.th/
ทต.สำราญราษฏร์ http://www.sumranrath.go.th
ทต.แม่คือ http://www.maekhu.go.th/
ทต.ตลาดใหญ่ http://www.taladyai.go.th/
ทต.ป่าป้อง http://www.papong.go.th
ทต.แม่ฮ้อยเงิน http://www.maehoingoen.go.th/
ทต.ตลาดขวัญ http://www.taladkhwan.go.th

รายชื่อเทศบาลในอำเภอแม่แตง
ทต.สันมหาพน http://www.sanmahapon.go.th/
ทต.อินทขิล https://th-th.facebook.com/nami.miuki
ทต.ขี้เหล็ก https://th-th.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลขี้เหล็ก-อำเภอแม่แตง/283727818437757
ทต.แม่หอพระ https://th-th.facebook.com/tsb.mp

รายชื่อเทศบาลในอำเภอแม่ริม
ทต.แม่ริม http://www.maerim.go.th
ทต.ริมเหนือ http://www.rimnuar.go.th
ทต.สันโป่ง http://www.sanpong.go.th/
ทต.ขี้เหล็ก https://www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลขี้เหล็ก-อำเภอแม่แตง/283727818437757
ทต.เหมืองแก้ว http://www.muangkaew.go.th/
ทต.แม่แรม http://www.maeram.go.th/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอสะเมิง
ทต.สะเมิงใต้ https://www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลสะเมิงใต้/181349161922430

รายชื่อเทศบาลในอำเภอฝาง
ทต.เวียงฝาง http://wiangfang.tombon.net/
ทต.บ้านแม่ข่า http://www.banmaeka.org/
ทต.แม่ข่า http://www.maekha.go.th/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอแม่อาย
ทต.แม่อาย http://www.maeai.go.th/
อำเภอสันป่าตอง
ทต.สันป่าตอง http://www.sanpatong.go.th/
ทต.บ้านกลาง http://www.banklang.go.th/
ทต.ทุ่งต้อม http://www.tungtom.go.th/
ทต.ยุหว่า http://www.yuwa.go.th
ทต.บ้านแม http://www.banmae.org/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอพร้าว
ทต.เวียงพร้าว http://www.wiangphrao.go.th/
ทต.แม่ปั๋ง http://www.maepang.go.th
ทต.ป่าไหน่ https://www.facebook.com/pages/ทตป่าไหน่/141387652540993
ทต.น้ำแพร่ https://th-th.facebook.com/people/เทศบาลตำบลน้ำแพร่-อำเภอพร้าวเชียงใหม่/100003232532271
ทต.ป่าตุ้ม http://www.patum.go.th/
ทต.บ้านโป่ง https://www.facebook.com/people/เทศบาล-ตำบลบ้านโป่ง/100004480604330

รายชื่อเทศบาลในอำเภอสันกำแพง
ทต.สันกำแพง http://www.sankamphaeng.com/
ทต.แม่ปูคา http://www.maepuka.go.th
ทต.บวกค้าง https://www.facebook.com/buak.khang
ทต.ออนใต้ http://www.ontai.go.th/
ทต.สันกลาง http://www.sanklang.org/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอหางดง
ทต.หางดง https://www.facebook.com/ThesbalTablHangdng
ทต.หนองตองฯ http://www.nongthongpattana.go.th
ทต.สันผักหวาน http://www.sunpukwan.go.th/
ทต.บ้านแหวน http://www.baanwan.go.th/
ทต.หารแก้ว http://www.harnkaew.go.th/
ทต.บ้านปง https://www.facebook.com/Tbbanpong
ทต.น้ำแพร่พัฒนา http://www.namphrae.go.th/
ทต.หนองควาย http://www.nongkhwai.go.th/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอสันทราย
ทต.สันทรายหลวง http://sansailuang.go.th/
ทต.หนองจ๊อม http://www.nongjom.go.th/
ทต.แม่แฝก http://www.maefag.go.th
ทต.เจดีย์แม่ครัว http://www.jdmaekrua.go.th/
ทต.สันนาเม็ง http://www.sannameng.go.th/
ทต.ป่าไผ่ http://www.papaichiangmai.com/
ทต.สันพระเนตร http://www.sanphanet.go.th/
ทต.สันป่าเปา http://www.sanpapao.go.th
ทต.เมืองเล็น http://www.muanglen.go.th/2013/
ทต.หนองหาร http://www.nongharn.go.th/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอฮอด
ทต.ท่าข้าม http://www.ttkhod.org/
ทต.บ่อหลวง http://www.govesite.com/baulaung
ทต.บ้านตาล https://www.facebook.com/pages/เทศบาลตำบลบ้านตาล/691510900882004

รายชื่อเทศบาลในอำเภอดอยเต่า
ทต.ท่าเดื่อ http://www.nmt.or.th/chiangmai/thaduea

รายชื่อเทศบาลในอำเภออมก๋อย
ทต.อมก๋อย http://www.tessabanomkoi.go.th/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอสารภี
ทต.ยางเนิ้ง http://www.theyang.go.th
ทต.หนองผึ้ง http://www.nongphueng.go.th/
ทต.สารภี http://saraphi.go.th
ทต.ชมภู http://chompoo.go.th/
ทต.ไชยสถาน http://www.chaisathan.go.th/
ทต.ขัวมุง http://www.khuamung.go.th/
ทต.หนองแฝก http://www.nongfag.go.th/
ทต.ท่ากว้าง http://www.takwang.go.th/
ทต.ดอนแก้ว http://www.donkaewsarapee.go.th/
ทต.ท่าวังตาล http://thawangtan.org/
ทต.สันทรายมหาวงศ์ http://sansai-sarapee.go.th/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอไชยปราการ
ทต.ไชยปราการ http://www.chaiprakarn.go.th/
ทต.หนองบัว http://www.nhongbua.go.th/

รายชื่อเทศบาลในอำเภอแม่วาง
ทต.แม่วาง http://www.maewang.go.th

รายชื่อเทศบาลในอำเภอดอยหล่อ
ทต.ยางคราม http://www.yangkham.go.th/
ทต.สองแคว http://www.songkwae.go.th/
ทต.สันติสุข http://www.santisuk.go.th/

patsagon
7 พ.ย. 2559, 22:07

ความคิดเห็น